HET GESCHIEDENISHUIS is een (virtuele) plaats waar en waarin mensen kennis kunnen nemen van de aktiviteiten met betrekking tot het onderzoek naar de (militaire)geschiedenis van Elst en omstreken.

Naast mijn bezigheden in en voor HET KUNSTWERKENHUIS heb ik me vanaf het moment dat ik in Elst ben gaan wonen verdiept in de (militaire) geschiedenis van het dorp.Ik ben lid geworden van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstrekenen me later aangesloten bij de Werkgroep Elst en Remmerden waarbij ik me heb gericht op de militaire geschiedenis van Elst en Remmerden. In eerste instantie heb ik dat onderwerp alleen opgepakt maar later heeft Jan Maarten Doorman uit Rhenen zich bij mij aangesloten.

Het eerste onderwerp van het onderzoek van de militaire geschiedenis van Elst richtte zich op de Eikelkamp. Tot eind 2011 was dit de locatie van de Stayokay Eikelkamp.
Ik kwam daar regelmatig op het terrein om de omgeving te onderzoeken. Sprak mensen uit het dorp, bezocht archieven en musea en van lieverlee begon ik te weten en te begrijpen wat zich hier in de loop van de jaren had afgespeeld. Een en ander heeft uiteindelijk geresulteerd in een betrekkelijk beknopte lezing over de geschiedenis van de Eikelkamp welke ik gegeven heb op de sluitingsavond van de Stayokay Eikelkamp.

De informatie, kennis en het beeldmateriaal werd steeds omvangrijker waardoor ik een meer compleet beeld van de geschiedenis kon geven. Dit gebeurde in februari 2012 voor de HVOR in Rhenen.
Ik was daar echter niet helemaal gelukkig mee want het ging per slot van rekening over de geschiedenis van Elst en ik vond dat het daarom eigenlijk in de eerste plaats in Elst moest plaatsvinden.  De werkgroep was het daarmee eens en het bestuur van de vereniging ook.
Dus voor de derde maal aan de slag voor een nieuwe actuele presentatie. Intussen heeft het dorp de beschikking gekregen over een nieuw modern multifunctioneel gebouw genaamd Het Bestegoed. Een prima lokatie om de lezing te gaan geven. Datum werd afgesproken en de PR kon gaan beginnen. Een vooraankondiging gevolgd door een aankondiging in De Hank, aanplakbiljetten in de bibliotheek en bij de supermarkt. Verder gefolderd bij ouderenwoningen en de regionale pers werd op de hoogte gebracht.

 

Hoe het verder ging?... zie IN DE MEDIA ->> HET GESCHIEDENISHUIS 

 

update 02022013